Naše vize

"FK Teplice - Více než fotbal…"

Posláním FK Teplice je být úspěšným a respektovaným fotbalovým klubem.  A to nejen na hřišti, ale i mimo něj. Chceme dlouhodobě aktivně přispívat k pozitivním společenským změnám v regionu a být inspirativním příkladem pro své okolí. Naši úspěšnost neměříme pouze počtem získaných trofejí, ale také dopadem klubových aktivit na okolní společnost.